Inițiative
număr voturi
186
MentAid
MentAid pentru clujeni
Cine sunteți voi, cum v-ați format?
Suntem un grup de inițiativă, implicat în comunitate, care crede că sănătatea mintală este esențială pentru o calitate crescută a vieții, alături de sănătatea fizică/ biologică. Ne-a unit idealul comun de a oferi comunității din cunoștințele și abilitățile dobândite ca psihologi clinicieni și psihoterapeuți. Așa că, la inițiativa psih. drd. Gabriela Pop și a psih. drd. Samuel Bud, am pus bazele proiectului MentAid – Primul Ajutor în Sănătate Mintală. Alături de colegele noastre absolvente, Miruna Canache și Maria Stoia, am organizat câteva evenimente pentru comunitate, în jurul ideei de a oferi acces la abilitățile terapeutice de bază prin care pot să îl susțin pe cel din jurul meu atunci când observ că ceva nu e în regulă sau când acesta îmi cere ajutorul. Lucrând împreună, observând impactul informațiilor și al abilităților transmise, primind constant feedback pozitiv din partea participanților, am decis să ne punem tot mai mult valorile în planuri concrete și practice până în punctul în care, când cineva ne-a întrebat “Hei, nu vreți să participați la Com’ON Cluj-Napoca?”, răspunsul a venit firesc, având deja o idee clară pe care doream să o valorificăm.
Locul derulării inițiativei (locul fizic sau mențiunea „online”, eventual detalierea platformei/soluției online)
Online – folosind platforma ZOOM pentru capacitatea de gestionare eficientă a participanților; În funcție de evoluția epidemiologică a virusului COVID-19, vom fi flexibili în ceea ce privește și întâlnirile față în față.
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Inițiativa pe care o propunem noi vizează sănătatea mintală la adolescenții și tinerii clujeni. Cu atât mai mult în contextul actual, ne interesează sănătatea mintală a comunității clujene. În literatura științifică este deja bine susținută ipoteza care arată că evenimentele de viață majore și tracasările cotidiene sunt puternic relaționate cu dezvoltarea și accentuarea tulburărilor și problemelor emoționale (DeLongis et al., 1982, Wright, et al., 2019). Consultând constant literatura științifică, știm că majoritatea tulburărilor mintale comune au unele semne și simptome înaintea sau în jurul vârstei de 14 ani (ex. Dell’Osso et al., 2016, de Lijster et al., 2017). De asemenea, cu ajutorul studiilor și a practicii psihologice, am identificat nevoile, dificultățile și pericolele cu care se confruntă adolescenții și tinerii și respectiv, factorii protectivi care previn apariția sau accentuarea unor tulburări emoționale. Printre principalele dificultăți ale adolescenților și tinerilor se află gestionarea emoțiilor și respectiv, a relațiilor. Astfel, ne propunem să abordăm exact aceste două subiecte prin câte un modul online care oferă informații, tehnici și exerciții practice cu feedback imediat. Modulul pentru reglare emoțională va explica cum apar emoțiile și va prezenta tehnici pentru a le gestiona eficient. Modulul pentru relații va surprinde un principiu de bază al interacțiunilor sociale: modul în care cei din jurul meu mă influențează și eu îi influențez la rândul meu. Aceste module vor fi oferite gratuit în cadrul proiectului Com’ON Cluj-Napoca. Ele vor fi interactive: participanții vor avea exerciții practice de făcut prin care vor aplica anumite cunoștințe pentru a își dezvolta abilitățile de reglare emoțională și respectiv, de interrelaționare. Exercițiile din module vor oferi feedback în funcție de răspunsul la exerciții. Odată ce participanții vor parcurge modulele, va fi organizată o sesiune de Q&A cu membrii echipei, cu scopul de a oferi participanților posibilitatea de a-și clarifica anumite lucruri pe care le-au învățat, de a aprofunda abilitățile dobândite și de a-și dezvolta noi teme de interes. Vizând și factorii protectivi împotriva tulburărilor emoționale, ne propunem să organizăm și 3 webinarii pe teme foarte relevante în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă a adolescenților și tinerilor. Aceste webinarii vor aborda următoarele teme: (1) valori și moduri de a le cultiva în viața de zi cu zi: participanții vor explora importanța conștientizării și trăirii în acord cu valorile lor cardinale; (2) cele mai comune obiceiuri la tineri – când devin ele problematice: participanții vor învăța când anumite comportante sunt catalogate ca problematice, cum să recunoască aceste limite și cum să le gestioneze într-un mod eficient pentru ei; (3) primul ajutor în sănătate mintală: participanții vor învăța tehnici și abilități de bază prin care pot recunoaște o problemă emoțională și pot oferi susținere bazală pentru a face acea problemă emoțională mai ușor de gestionat pentru cel aflat în cauză. Aceste teme alese, atât pentru module, cât și pentru webinarii oferă un kit esențial în ceea ce privește sănătate mintală a comunității clujene.
Ce activități concrete doriți să realizați în cadrul inițiativei?
2 module online – interactive, cu feedback instant, având următoarele obiective: Modul I: Reglare emoțională: - participanții vor înțelege cum se nasc emoțiile, făcând apel la principiile de bază ale modelului cognitiv-comportamental, cel mai bine studiat și validat empiric model din psihologie - participanții vor înțelege legătura dintre evenimente, gânduri și emoții - participanții vor învăța să recunoască strategiile de reglare emoțională eficiente, respectiv mai puțin eficiente - participanții vor exersa strategii diferite de reglare emoțională Modul II: Relații: - participanții vor înțelege rolul și importanța relațiilor interpersonale - participanții își vor dezvolta abilități de a iniția și menține relații apropiate - participanții vor exersa strategii de bază în ceea ce privește ascultarea activă, instrument esențial în relațiile armonioase - participanții vor identifica și reflecta asupra elementelor care stau la baza priteniilor Aceste module vor fi disponibile în mod gratuit cel puțin pe întreaga perioada de implementare a proiectului. Este nevoie de un cont pe platformă în care să ne asigurăm că participanții sunt eligibili (ex. comunitate clujeană) și un plugin care să suporte partea de membership (ex. urmărirea/ înregistrarea progresului, accesul facil la modul) o sesiune online de Q&A, în cadrul căreia participanții vor putea să clarifice potențiale întrebări apărute în parcurgerii modulelor, vor putea să sedimenteze ceea ce au învățat și exersat în cadrul modulelor online și să exploreze noi arii de interes pentru ei. 3 webinarii, având subiectele și obiectivele următoare: Webinar I: Despre valori și importanța lor – în cadrul căruia vom explora importanța valorilor și legătura dintre valori și emoții/ reglarea emoțională. Obiectivele pentru acest webinar sunt: - participanții vor înțelege ce sunt valorile cardinale și care este rolul lor în viața de zi cu zi - participanții vor observa și reflecta asupra legăturii puternice dintre valorile personale și emoțiile trăite - participanții își vor identifica 3 valorile cardinale prin exerciții interactive - participanții vor dezvolta un plan personal de a pune în aplicare valorile identificate în următoarele săptămâni și tehnici de monitorizare a acestui plan Webinar II: Cele mai comune obiceiuri la adolescenți: când devin ele problematice – în cadrul căruia vom explora diferențele dintre comportamentele firești la vârsta adolescenței/ tinereții timpurii și vom distinge când acestea se încadrează ca fiind problematice. Obiectivele pentru acest webinar sunt: - participanții vor cunoaște statistici și informații cu privire la principalele comportamente problematice la adolescenți - participanții vor învăța să recunoască de ce apar anumite comportamente, fie ele problematice sau nu - participanții vor învăța să distingă între comportamentele problematice și cele non-problematice prin raportarea la costuri/ afectare personală și interpersonală - participanții vor elabora un plan de monitorizare a comportamentelor potențial problematice și strategii/ tehnici de a reduce din afectarea asociată lor Webinar III: Primul ajutor în sănătate mintală: rolul meu în comunitate – în cadrul căruia vom explora la ce se referă primul ajutor în sănătate emoțională și cum pot să îi ajut pe cei din jur când observ că cineva are probleme emoționale sau când îmi cere ajutorul. Obiectivele acestui webinar sunt: - participanții se vor familiariza cu principiile de bază din primul ajutor în sănătate mintală - participanții vor distinge între primul ajutor în sănătate mintală și primul ajutor psihologic - participanții vor învăța tehnici psihologice de bază pentru a susține pe cineva care trece printr-o dificultate/ tulburare emoțională - participanții vor exersa tehnicile psihologice pentru a se simți încrezători și pregătiți să acorde primul ajutor în sănătate mintală Toată structura acestui proiect a fost în așa fel gândită încât aceasta răspunde nevoilor adolescenților și tinerilor în mai multe planuri în ceea ce privește sănătatea mintală. Participarea la evenimente nu este condiționată de participări consecutive, astfel, atât modulele, cât și webinariile sunt gândite în așa fel încât să poată fi valorificate ca și evenimente singulare. Fiecare participant poate decide temele care sunt cele mai relevante pentru el. Cu toate acestea, participarea la mai multe evenimente conferă o imagine de ansamblu asupra sănătății mintale, fiind abordare tematici diferite.
Cărei nevoi a (membrilor) comunității clujene credeți că răspunde inițiativa voastră?
Inițiativa noastră răspunde la nevoia comunității de a se îngriji de sănătatea mintală, vizând atât gestionarea dificultăților emoționale, cât și dezvoltarea unor factori protectivi. Surprindem prin acest proiect atât factori individuali de dezvoltare personală, socială și emoțională (ex. identificarea valorilor), cât și factori interpersonali/ sociali (ex. relații, primul ajutor în sănătate mintală). Evenimentele propuse sunt cu aplicabilitate imediată și universală, indiferent de context. Astfel, considerăm că proiectând evenimentele în această paradigmă eclectică, participanții pot participa și beneficia de pe urma evenimentelor exact în acele domenii în care au nevoie sau pot să își dezvolte continuu alte domenii de interes pentru ei. Dincolo de individualizarea nevoilor, inițiativa noastră răspunde la nevoia de a avea relații sociale potrivite și echilibrate (suportul social este esențial în sănătate mintală – ex. Kelly et al., 2017). Inițiativa noastră mai răspunde la nevoia de a avea o calitate a vieții crescută. Sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci este mai mult decât atât. Prin modulul pe reglare emoțională, webinarul pe comportamente sănătoase și nesănătoase sau webinarul pe valori răspundem acestei nevoi într-un mod activ și interesant. Totodată, clădind mai mult pe nevoia de a aparține unei comunități solidare, venim în întâmpinarea participanților în primul rând prin webinarul despre primul ajutor în sănătate mintală. Pentru fiecare tematică/ nevoie acoperită, informațiile prezente pe tot parcursul proiectului sunt informații cu puternic suport empiric.
Cui doriți să vă adresați?
Tineri (14-35 de ani), Adulți (35-59 de ani)
Specificul grupului țintă, dacă există (Ex. artiști, studenți, pasionați de tehnologie etc.)
Nu este cazul.
Cum doriți să promovați această inițiativă?
Inițiativa noastră va fi promovată în primul rând în mediul online. În contextul actual, considerăm că este cea mai sigură modalitate de promovare. Pentru a distinge inițiativa noastră de multe alte evenimente care se întâmplă în această perioadă, vom folosi materiale vizuale interesante și atractive. Pentru a ne asigura că aceste materiale vor ajunge la public, am prevăzut în partea de buget o sumă alocată pentru campanii online (Facebook/ Google). În al doilea rând, dacă situația ne va permite deplasarea în siguranță, atunci vom folosi afișe pe care le vom lipi/ promova în locuri publice (ex. aviziere, școli, bibliotecă, cafenele). În plus, ne vom folosi de resursele personale avute (cunoștințe care lucrează îndeaproape cu elevi, adolescenți, tineri) pentru a ne asigura că materialele noastre ajung la potențiali beneficiari și în acest fel. Fiind implicați pe parcursul anilor în mai multe activități, atât voluntare, cât și în cadrul unor proiecte, am dezvoltat o rețea de networking la care putem apela cu încredere și siguranță (ex – Board-ul copiilor din România, UNICEF – grupa de adolescenți; ASPR – Asociația Studenților Psihologi din România).
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Urmărind obiectivele propuse în cadrul acestei inițiative, atunci efectul derulării inițiativei noastre va cuprinde aspecte esențiale ale sănătății mintale. Atât cele 2 module online, interactive și cu feedback imediat, cât și cele 3 webinarii pe teme puternic relaționate cu sănătatea mintală vor contribui într-un mod activ la dezvoltarea unor cunoștințe și a unor abilități esențiale - de a avea grijă față de mine, dar și de a avea grijă la cei din comunitatea mea, într-un mod proactiv, sigur și eficient. Prin participarea la cele 2 module online participații vor avea beneficii individuale pe termen lung în ceea ce privește abilitățile de reglare emoțională și abilități de interrelaționare eficientă. Aceste două tematici au aplicabilitate vastă, iar studii de specialitate, riguros desfășurate, ne arată că abilitățile de reglare emoțională sunt dintre cei mai buni predictori atât ai performanței școlare/ academice, cât și ai sănătății mentale și calității vieții în general (Gross & Munoz, 1995). Totodată, cum am mai menționat și anterior, abilitățile de interrelaționare și de gestionare a relațiilor sunt dintre cei mai buni factori de protecție împotriva dezvoltării anumitor tulburări mintale. Astfel, prin aceste module țintim acele abilități pe care participanții le pot folosi indiferent de situația în care sunt. Totodată, sesiunea de Q&A, adiacentă modulelor online, vine în completare pentru a ne asigura că informațiile au fost pe înțelesul beneficiarilor. Mai mult, sesiunea ne poate oferi direcții viitoare de aplicare a acestor module. Prin participarea la cele 3 webinarii online, efectul va fi în continuare de auto-cunoaștere, dezvoltare personală, de consolidare a cunoștințelor și abilităților psihologice. Atât prin participarea la webinarul pe conștientizarea valorilor și legătura lor cu emoțiile, cât și prin participarea la webinarul despre comportamente problematice sau non-problematice, participanții vor vedea imediat aplicabilitatea acestor teme în viața de zi cu zi, se vor cunoaște mai bine și vor avea mai multă grijă de aceste aspecte, implicate în sănătatea mintală. În completare, webinarul pentru oferirea de prim ajutor în sănătatea mintală contribuie în mod activ la dezvoltarea unei comunități solitare, empatice și a unei comunități în care sănătatea mintală este valorizată și bine înțeleasă. Dincolo de a avea grijă de mine, uneori a fi atent la celălalt și dispus să-l poate să facă cea mai mare diferență din lume pentru celălalt. Astfel, după cum putem observa, efectele inițiativei noastre sunt gândite atât în plan direct, personal, cât și în plan interpersonal, al comunității. Credem cu tărie într-o comunitate în care individul are grijă de sine, într-un mod responsabil și care atunci când e nevoie, e vigilent cu privire la nevoile celorlalți.
Înapoi la inițiative
Galeria foto
Evenimente legate de inițiativă
 • 2 module online de dezvoltare psiho-socio-emoțională pentru adolescenți și tineri
  MentAid
  MentAid pentru clujeni
  #Health#Learning#Agency and engagement
  2020-10-05 10:00 - 2020-11-22 18:00
  Online
  Modulul pentru reglare emoțională s-a concentrat pe înțelegerea emoțiilor și pe tehnici pentru a gestiona eficient emoțiile. Principiile de baza ale modelului cognitiv-comportamental au stat la baza modulului, cel mai bine studiat și validat empiric ...
 • webinar “Cum pot susține pe cineva drag”
  MentAid
  MentAid pentru clujeni
  #Health#Learning#Agency and engagement
  2020-10-08 18:00 - 2020-10-08 19:30
  Online
  În cadrul acestui webinar vom învăța care sunt abilitățile de bază de care avem nevoie pentru a putea susține pe cineva apropiat atunci când trece printr-o dificultate emoțională. Vom explora împreună când, cum și la ...
 • webinar “Provocările adolescenței: când se transformă normalul în probleme”
  MentAid
  MentAid pentru clujeni
  #Health#Learning#Agency and engagement
  2020-10-22 18:00 - 2020-10-22 19:30
  Online
  Cu toții știm că a fi adolescent e o provocare, iar fiecare schimbare e un pas nou. Câte dintre aceste schimbări sunt normale și câte dintre ele pot deveni problematice? Care sunt semnalele la care ...
 • webinar “Cum putem cultiva valori sănătoase?”
  MentAid
  MentAid pentru clujeni
  #Health#Learning#Agency and engagement
  2020-11-05 18:00 - 2020-11-05 19:30
  Online
  “O viață trăită în conformitate cu propriile valori” este o sintagmă înălțătoare, des folosită și care ne trezește un sentiment plăcut atunci când o spunem. Însă, deseori pierdem din vedere ce utilitate practică implică! Întrebări precum ...
 • Q&A cu MentAid
  MentAid
  MentAid pentru clujeni
  #Health#Learning#Agency and engagement
  2020-11-12 18:00 - 2020-11-12 19:30
  Online
  Poate ai început să te informezi despre cum poți susține pe cineva drag, participând la evenimentele MentAid sau parcurgând conținutul pregătit pe platforma online. Poate ai început să te interesezi mai mult despre sănătatea mintală ...
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Transilvania IT Cluster
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare