Inițiative
număr voturi
128
BBU Debate Society
BBU 2020 Online #v.02: Competiție de Public Speaking pentru studenți
Cine sunteți voi, cum v-ați format?
Grupul de inițiativă este format din membri ai clubului de dezbateri pentru studenți din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, numit Babeș-Bolyai University (BBU) Debate Society. Astfel, suntem 5 tineri pasionați de dezbateri academice, studenți la diferite facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai și doritori să implementăm inițiative care să faciliteze atât adaptarea mediului de dezbateri la contextul digitalizării, cât și cultivarea unor abilități esențiale pentru tinerii de astăzi. Credem în nevoia unor generații de tineri pregătiți pentru a avea un punct de vedere și a acționa în societate, motiv pentru care am decis să formăm acest grup de inițiativă care să propage în societate, mai exact în comunitatea clujeană (adică, în afara clubului restrâns de dezateri), o metodă alternativă de învățare, precum și idei noi și practici inovative de dezvoltare personală pentru tineri.
Locul derulării inițiativei (locul fizic sau mențiunea „online”, eventual detalierea platformei/soluției online)
Inițiativa se va desfășura exclusiv online, prin utilizarea platformei Zoom pentru organizarea efectivă a activităților dedicate grupului-țintă (rundele competiției și trainingurile de dezbateri academice), precum și a platformei Discord (pentru facilitar
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
BBU 2020 Online #v.02: Competiție de Public Speaking pentru studenți presupune o oportunitate de învățare adresată în principal studenților din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, precum și altor studenți interesați, care va îmbina atât etape de concurs în domeniul public speaking, cât și training-uri și ateliere de dezbateri academice pentru studenții participanți, susținute în mediul online de instructori cu experiență în dezbateri. Astfel, pe parcursul unui weekend, proiectul vizează atât atragerea de studenți din comunitatea clujeană spre mediul de dezbateri și public speaking promovat de BBU Debate Society, cât și instruirea tinerilor participanți despre metode de argumentare și oratorie, ca abilități necesare în societatea din prezent.
Ce activități concrete doriți să realizați în cadrul inițiativei?
Din dorința de a îmbina mediul competițional într-o arie atractivă și cunoscută studenților (cea de public speaking) cu training-uri de dezbateri academice, activitățile din cadrul inițiativei vor cuprinde, în ordine: - Un training concis de introducere în tehnici și metode de public speaking, organizat înaintea etapelor competiției (tipuri de discurs public, tipuri de argumente, tehnici de captare a atenției unei audiențe) - 2 training-uri de câte 3-4 ore (desfășurate pe parcursul unei zile) susținute de instructori și arbitri cu experiență în dezbateri pentru studenți ai BBU Debate Society pe noțiuni de introducere și aprofundare în dezbateri academice, astfel: "Introducere în formatul de dezbateri pentru studenți British Parliamentary" (reguli generale de format, strategie și stil într-o dezbatere) și "Construcție de argumente vs. contra-argumentare eficientă" (tipuri de argumente, metrica și structura unui argument, strategie în contra-argumentare) - O competiție de public speaking între studenții participanți, organizată în două etape (o etapă preliminară și finala), jurizată de arbitri cu experiență în public speaking și dezbateri, cu scopul valorificării cunoștințelor și abilităților învățate prin proiect. Participanții vor primi temele de concurs înaintea desfășurării acesteia, iar temele vor aborda probleme sociale de actualitate care merită o analiză din partea tinerilor (ca egalitatea de gen, problemele minorităților, dar fără a se limita la acestea).
Cărei nevoi a (membrilor) comunității clujene credeți că răspunde inițiativa voastră?
Inițiativa răspunde nevoii tot mai acute de creare a unor oprtunități reale de învățare și dezvoltare pentru tinerii comunității clujene, doritori să devină mai performanți în domeniile lor de activitate și mai activi în societate. Această nevoie constantă de dezvoltare și progres personal este tot mai acută în contextul digitalizării din cadrul majorității activităților educative, economice, sociale ș.a., context în care abilități precum oratoria, persuasiunea, logica în argumentare, gândirea critică și cultura dialogului nu mai sunt valorificate suficient, deși prezintă aceeași importanță pentru formarea personală și profesională a tinerilor.
Cui doriți să vă adresați?
Tineri (14-35 de ani)
Specificul grupului țintă, dacă există (Ex. artiști, studenți, pasionați de tehnologie etc.)
Tineri cu vârsta între 18 și 25 ani, studenți la nivel licență/master la orice universitate din Cluj-Napoca, iar în limita locurilor disponibile, inclusiv la alte universități din țară, pasionați de public speaking și dezbateri, motivați să activeze în urma proiectului în acest domeniu pentru a se forma în spiritul dezbaterii și al dialogului.
Cum doriți să promovați această inițiativă?
Ne propunem să promovăm această inițiativă pe canalele de comunicare atât ale clubului de dezbateri BBU Debate Society, cât și ale asociației regionale de dezbateri din care face parte clubul nostru (AGORA Debate), acestea fiind paginile de Facebook, Instagram și LinkedIn, precum și website-ul AGORA Debate, la secțiunea știri și evenimente din mediul de dezbateri din Transilvania. De asemenea, inițiativa fiind adresată în principal studenților de la universități din Cluj-Napoca, ne propunem colaborarea prealabilă cu aceste instituții de învățământ superior pentru promovarea proiectului și pe website-ul acestora, precum și în grupurile de studenți din cadrul acestora.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Suntem convinși că inițiativa va atrage numeroși tineri din comunitatea studențească clujeană și, potențial, și din afara acesteia care vor avea acces la informații și cunoștințe nevalorificate suficient în mediul universitar (cultura dialogului, tehnici de argumentare și discurs public, strategii de persuasiune și structurare a unui discurs ș.a.). Prin urmare, impactul generat de inițiativa noastră va fi cu atât mai relevant cu cât tinerii nu doar că vor fi mai pregătiți și competenți în domeniile lor de activitate (având o gândire critică, o deschidere spre dialog, creativitate și capacitate de răspundere la provocări), dar aceștia vor avea deschiderea spre o metodă non-formală de educație prin care se pot forma ca adulții de mâine capabili să analizeze problemele din jurul lor, să își susțină un punct de vedere argumentat și să acționeze în comunitatea din care fac parte.
Înapoi la inițiative
Evenimente legate de inițiativă
 • BBU 2020 Online 2.0: Competitie de Public Speaking pentru studenti
  BBU Debate Society
  BBU 2020 Online #v.02: Competiție de Public Speaking pentru studenți
  #Learning
  2020-10-27 20:00 - 2020-10-31 18:00
  Online
  Proiectul constă într-un concurs de public speaking organizat de clubul de dezbateri al Universității Babeș-Bolyai, adresat în principal studenților înscriși la o universitate din Cluj-Napoca, obiectivul fiind exersarea abilităților de oratorie și comunicare, prin participarea ...
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Transilvania IT Cluster
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare